dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tich hợp GD môi trường 4 môn Khoa học - LS - ĐL mien phi,tai lieu Tich hợp GD môi trường 4 môn Khoa học - LS - ĐL mien phi,bai giang Tich hợp GD môi trường 4 môn Khoa học - LS - ĐL mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/20/2010 6:04:39 AM
Filesize: 0.01 M
Download count: 295
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
( Tích hợp giáo dục BVMT Môn : Khoa học lớp 4 )

Thông tin phản hồi cho học động 2 ( Khoa học )
Chủ đề về môi trường
Nội dung tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường
Chương / bài
Mức độ tích hợp

Con người và môi trường
- Mối quan hệ giữa con người với môi trường : con người cần đến không khí , thức ăn , nước uống từ môi trường
Chủ đề : Con người và sức khỏe . Các bài 1,2,4,5,10,14,16
Chủ đề : Vật chất và năng lượng . Các bài 36,38,42,43,44 .
Liên hệ / bộ phận

Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
- Một số đặc điểm chính của môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Chủ đề : Vật chất và năng lượng . Các bài 20,21,22,23,30,31,53,54,
Chủ đề : Thực vật và động vật .
Liên hệ / bộ phận

Mối quan hệ giữa dân số và môi trường .
Sự ô nhiểm môi trường
- Ô nhiểm không khí nguồn nước .
Chủ đề : Vật chất và năng lượng . Các bài 25,26,39,43,44 .
Bộ phận

Biện pháp bảo vệ môi trường
- bào vệ , cách thức làm nước sạch , tiết kiệm nước ; bảo vệ bầu không khí
Chủ đề : Vật chất và năng lượng . Các bài 27,28,29,40 .
 Bộ phận
Toàn phần

Thông tin phản hồi cho học động 2
Gợi ý nội dung , địa chỉ và mức độ tích hợp phần ( Địa lí )
Chủ đề về môi trường
Nội dung tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường
Chương / bài
Mức độ tích hợp

Con người
và môi trường
 Sự thích nghi và cải tạo môi trường của con người ở miền trung du :
+ Làm nhà sàn để tránh ẩm thấp , thú dữ
+ Trồng trọt trên đất dốc .
+ Khai thái khoáng sản , rừng , sức nước
+ Trồng cây công nghiệp trên đất ba dan
- Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của người ở miền núi và trung du :
Bài :2 ,3,7,8 .
 Bộ phậnSự thích nghi và cải tạo môi trường của con người ở miền đồng bằng :
+ Đắp đê ven sông , sử dụng nước để tưới tiêu .
+ Trong rau xứ lạnh vào mùa đông ở Đồng bằng Bắc Bộ .
+ Cải tạo đất chua mặn ở đồng bằng Nam Bộ .
+ Thường làm nhà dọc theo các sông ngòi , kênh rạch .
+ Trồng cây phi lao để ngăn gió .
+ Trồng lúa , trồng trái cây .
+ Đánh bắt , nuôi trồng thủy hải sản .
- Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của người ở miền núi và đồng bằng :
Bài: 11,13,17,18,19,20
24,25,26 .
 Bộ phận


Chủ đề về môi trường
Nội dung tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường
Chương / bài
Mức độ tích hợp

Con người
và môi trường
Sự thích nghi và cải tạo môi trường của con người ở biển , đảo và quần đảo .
+ Khai thái dầu khí , cát trằng .
+ Đánh bắt , nuôi trồng thủy hải sản .
Vùng biển Việt Nam
Bài : 30

Bộ phận

Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Một số đặc điểm chính của môi trường , tài nguyên thiên nhiên và việc khai thác tài nguyên thiên nhiên ở miền núi và trung du ( rừng , khoáng sản , đất đỏ ba dan , sức nước )
Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du :
Bài : 3 , 5 , 7 , 8
Bộ phận


Một số đặc điểm chính của môi trường và tài nguyên thiên nhiên và việc khai thác tài nguyên thiên nhiên ở đồng bằng ( đất phù sa màu mỡ ở Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng Nam Bộ ; môi trường tự nhiên của đồng bằng Duyên hải miền Trung : nắng nóng , bảo lụt gây nhiều khó khăn đối với đời sống và hoạt động sản xuất )
Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng

Bộ phận


Một số đặc điểm chính của môi trường về tài nguyên thiên nhiên và việc khai thác tài nguyên thiên nhiên ở biển , đảo và quần đảo : vùng biển nước ta có nhiểu hải sản , khoáng sản , nhiều bãi tắm đẹp .
Vùng biển Việt Nam
Bài : 29
Bộ phận

Mối quan hệ giữa dân số và môi trường
Mối quan hệ giữa việc nâng cao chất lượng cuộc sống với việc khai thái môi trường .
Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du
Liên hệ