dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giáo an3 mien phi,tai lieu giáo an3 mien phi,bai giang giáo an3 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/15/2010 8:48:55 PM
Filesize: 2.61 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường tiểu học .....
Người thực hiện: Lấ TH? HUY?N ANH
T
Tập làm văn lớp 3
Thứ bảy ngày 11 tháng 4 năm 2009
Tập làm văn:
Chọn bạn trả lời
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Đạt
A
B
B
Chọn bạn trả lời
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Hà Anh
A
B
A
Chọn bạn trả lời
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Bảo
A
B
A
Chọn bạn trả lời
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A
B
A
Chọn bạn trả lời
Nam
Thứ bảy ngày 11 tháng 4 năm 2009
Bài mới
Tập làm văn:
S
Thứ bảy ngày 11 tháng 4 năm 2009
Tập làm văn:
Thứ bảy ngày 11 tháng 4 năm 2009
Tập làm văn:
1/ Dßng ®Çu th­ lµ:
- Nơi gửi, ngày...tháng...năm....
2/ Lời xưng hô với người nhận thư là:
- Ông, bà, chú, bác, anh, chị, bạn, cậu..

3/ Nội dung thư là:
- Thăm hỏi, làm quen, báo tin cho người
nhận thư, lời chúc, hứa hẹn....
4/ Cuối thư là:
- Lời chào, chữ kí và tên.
Thứ bảy ngày 11 tháng 4 năm 2009
Tập làm văn:
Lí do để em viết thư cho bạn là gì ?
Thứ bảy ngày 11 tháng 4 năm 2009
Tập làm văn:
Thứ bảy ngày 11 tháng 4 năm 2009
Tập làm văn:
1/ Dßng ®Çu th­ lµ:
- Nơi gửi, ngày...tháng...năm....
2/ Lời xưng hô với người nhận thư là:
- Ông, bà, chú, bác, anh, chị, bạn, cậu..

3/ Nội dung thư là:
- Thăm hỏi, làm quen, báo tin cho người
nhận thư, lời chúc, hứa hẹn....
4/ Cuối thư là:
- Lời chào, chữ kí và tên.
Thứ bảy ngày 11 tháng 4 năm 2009
Tập làm văn:
Chúng em thực hành !
G
Thứ bảy ngày 11 tháng 4 năm 2009
Tập làm văn:
1/ Dßng ®Çu th­ lµ:
- Nơi gửi, ngày...tháng...năm....
2/ Lời xưng hô với người nhận thư là:
- Ông, bà, chú, bác, anh, chị, bạn, cậu..

3/ Nội dung thư là:
- Thăm hỏi, làm quen, báo tin cho người
nhận thư, lời chúc, hứa hẹn....
4/ Cuối thư là:
- Lời chào, chữ kí và tên.
Thứ bảy ngày 11 tháng 4 năm 2009
Tập làm văn:
Bài học hôm nay em cần ghi nhớ điều gi?
cách trinh bày bi thư để gửi